Sammen om helse - med hjertet

Betania Sparbu ligger i landlige omgivelser, med flott utsikt, på tettstedet Sparbu. Sparbu ligger i Steinkjer kommune i Nord-Trøndelag.
Geografisk er virksomheten plassert mellom Verdal, Inderøy og Steinkjer sentrum. Tettstedet Sparbu har tog og bussforbindelse.
Virksomheten er en privat, ideell helsevirksomhet som eies av Lukas Stiftelsen.
Pr. januar 2017 består virksomheten av:
  • Sykehjem, 22 + 6 plasser etter driftsavtale med Steinkjer kommune
  • Haugen gård, bofellesskap - 8 omsorgsboliger med hjemmetjenester etter driftsavtale med Steinkjer kommune.
  • Sparbu mottak, ordinært statlig asylmottak med 100 (130) plasser etter driftsavtale med UDI. Mottaket var i drift i perioden 1.juni - 31.desember 2016.

Betania Sparbu ivaretar egne servicefunksjoner (kjøkken, renhold, vaskeri og vaktmester) Våre ansatte utgjør en tverrfaglig sammensatt personalgruppe med høy formalkompetanse. Mange har ulike videreutdanninger og ikke minst har de bred erfaringsbakgrunn og et ønske om å arbeide med våre ulike beboergrupper.


Vår målsetting med mottaksetableringen er å kunne utgjøre en forskjell for mennesker i en utfordrende livssituasjon.
Våre Verdier
Alle de vi møter skal gjennom våre holdninger og handlinger oppleve:
  • Verdighet
  • Barmhjertighet
  • Kompetanse
  • Mestring
NØKKELTALL
Årsverk: 32
Antall ansatte: ca 40
IInkluderene arbeidslivs (IA) bedrift
Bedriftshelsetjeneste: Stamina
Uttalelser
"Summen av ansattes fag-og erfaringskompetanse, personlige egenskaper og mot er kjerneverdien på Betania Sparbu."
Våre ansatte er nøkkelen til fremtidig vekst!