Behandlingstilbud

Somatisk sykehjem
Omsorgsboliger i bofellesskap
Haugen gård
Sparbu mottak - Ordinært asylmottak f.o.m. juni 2016
Målsettingen er å kunne utgjøre en forskjell for mennesker i en utfordrende livssituasjon.