Nytt om oss

Sparbu mottak
1. juni 2016 åpnet vårt ordinære statlige mottak med 100 plasser. Driftsavtalen ble dessverre sagt opp av UDI på grunn av sterkt redusert flyktningestrøm til Norge i 2016. Driften ble avviklet ved årsskiftet.
Virksomhetsutvidelse

1.desember 2014 ble antallet sykehjemsplasser økt med 8. og deler av bygningsmassen på Plan 3 igjen tatt i bruk. Dette var svært gledelig for Steinkjer sine innbyggere, og for alle oss på Betania Sparbu. Fra desember 2016 reduserte Steinkjer kommune antallet plasser til 6. I tillegg selger vi korttidsopphold til døgnpris etter varierende behov.


Alternativ arbeidstidsordning

Fom november 2013 har vi prøvd ut en arbeidstidsordning med 13 timers vakter ( inkludert pauser og hviletid) på lørdag / søndag. Dette innebærer arbeid hver fjerde helg for våre turnusansatte. Andelen ansatte med hel stilling har gjennom dette økt vesentlig. Målet er økt tjenestekvalitet for våre pasienter.

Prosjektet er grundig evaluert både våren 2014 og våren 2015 . På bakgrunn av evalueringene har vi valgt at prosjektet skal videreføres. På bakgrunn av endringer i arbeidsmiljøloven har ledelsen i samarbeid med tillitsvalgte valgt å fortsette ordningen med gjennomsnittsberegning av arbeidstiden inntil videre.